เราได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่นักเรียนตาบอดจำนวน ๙๐ ชีวิต
☔️ เราได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณโดยรอบบริเวณมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศ

🙏 กราบขอบคุณสายธารน้ำใจจากผู้บริจาคชาวราชภัฏนครราชสีมาทุกท่าน
💐 สิ่งของพร้อมเงินที่ทุกท่านได้ร่วมบริจาคมา เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือครูและนักเรียนโรงเรียนตาบอดกว่า ๑๐๐ ชีวิต