ตักบาตรวันพุธ ลดขยะจากถุงพลาสติก ครั้งที่ ๑๓
วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าเพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก

ขอรับบริจาคถุงผ้าลดโลกร้อน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอรับบริจาคถุงผ้า (สถาพดี สะอาด) ที่เหลือเก็บ เหลือใช้แล้ว เพื่อนำมามอบให้แก่นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ได้นำไปใส่สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับตักบาตรวันพุธ