“รักพ่อ คิดถึงพ่อ ร่วมกันทำความดีตามพ่อสอน"
ตักบาตรวันพุธ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

*** ขอความร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกในการเข้าร่วมตักบาตร รณรงค์การใช้ถุงผ้า ตะกร้า ใส่สิ่งของมาร่วมตักบาตร งดจัดชุดตักบาตรใส่ถุงพลาสติกผูกโบว์ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ***

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ สำหรับท่านที่เข้าร่วมพิธี จะได้รับหนังสือสวดมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ท่านละ ๑ เล่ม (มีจำนวนจำกัด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๑๐๒๐