ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดสร้าง "เรือนโคราช" ณ บริเวณสวน (บ้านอธิการเดิม) ตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโคราชแบบมีชีวิต นักศึกษาและชาวโคราชจะสามารถศึกษา เรียนรู้เรือนโคราชได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังร่วมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนคนโคราช ณ ใจกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
.
ทั้งนี้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดได้รับการบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการปรุงเรือน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา
.
.
โดยประมาณการเวลาในการก่อสร้างในเบื้องต้นนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายน 2559

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015567555158799.1073742200.516600855055474&type=1&l=889e836bb6

www.koratculture.com, Powered by Joomla!