การประชุมชี้แจงค่ายพัฒนาจิต

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาจิตเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2559 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!