ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนองค์การบริหารนักศึกษา(ภาคปกติ),สภานักศึกษา(ภาคปกติ) และสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ เข้าร่วมส่งประกวดบายศรี ๓ ชั้น ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะที่ส่งบ่ายศรี ๓ ชั้น เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำบายศรี จำนวน ๑,๕๐๐ บาท 
ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อคุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ หรือ ๑๐๑๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!