"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2"

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, 04 พฤศจิกายน 2560 14:33
ฮิต: 537

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสู่การเรียนรู้วิธีแห่งธรรมในโครงการ 

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2" 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

***************

รับสมัครจำนวน 40 ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์(ต้น)

โทร 1010