พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยช่วงเช้า ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเดินขบวนประกวดบายศรี ซึางผลการผระกวดบายศรี 3 ชั้นในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2561

รางวัล ชนะเลิศ องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สภานักศึกษา ภาคปกติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะครุศาสตร์
รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลชมเชย คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลชมเชย คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลชมเชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลขบวนแห่บายศรียอดเยี่ยมได้แก่ คณะครุศาสตร์ และต่อด้วยพิธีสงฆ์ เมื่อได้เวลาอันสมควร ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานต่อ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ประธานในพิธี และต่อด้วยพิธีพราหมณ์ และการรำบวงสรวงของคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่-1

สามารถชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่-2

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!