ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง" 2562

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ค่ายคุณธรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : กิจกรรม "ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง"
ณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รับสมัครเพียง ๒๐ ท่าน เท่านั้น ด่วน!!!.....รับจำนวนจำกัด
ติดต่อสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ โทร. ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙
ดาวน์โหลดแบบตอบรับ (ภายในวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ )
กำหนดการ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!