บวงสรวงขอคมา เตรียมการสร้างเรือนโคราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการขอคมาและขอให้ช่วยอำนวยอวยชัยให้การสร้าง "เรือนโคราช" ในบริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เพื่อให้เป็นลานวิถีชีวิตคนโคราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์เป็นผู้กระทำพิธี

ขอขอบคุณ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพนิ่งและนำเสนอข่าวกิจกรรม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!