ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2559 03:02
ฮิต: 929

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙