การประชุมร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เรือนโคราช

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานจัดสร้างเรือนโคราชทุกฝ่าย อาทิ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ดุลย์พิชัย โกมลวานิช (ผู้ปรุงเรือน) ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แจ้งกำหนดการอย่างคร่าวๆ พร้อมกับการทำพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนโดยเน้นพิธีตามแบบโคราช โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการทำพิธีกรรมการสวดถอน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และทำพิธีลงเสาเอกในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005662396149315.1073742196.516600855055474&type=1&l=f66ecdd05b

www.koratculture.com, Powered by Joomla!