ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002444339804454.1073742192.516600855055474&type=3

การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

"วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

บวงสรวงขอคมา เตรียมการสร้างเรือนโคราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการขอคมาและขอให้ช่วยอำนวยอวยชัยให้การสร้าง "เรือนโคราช" ในบริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เพื่อให้เป็นลานวิถีชีวิตคนโคราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์เป็นผู้กระทำพิธี

ขอขอบคุณ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพนิ่งและนำเสนอข่าวกิจกรรม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!