พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี 2559

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1004627056252849.1073742195.516600855055474&type=1&l=e98deb50f4

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

"วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002444339804454.1073742192.516600855055474&type=3

การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!