พิธียกเสาเอก เรือนโคราช

 

พิธียกเสาเอก เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.01 น. โดย ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1009541669094721.1073742198.516600855055474&type=1&l=8b147f7ac1

พิธีสวดถอน ก่อนการสร้างเรือนโคราช 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.39 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีสวดถอน ก่อนการสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกราบนิมนต์อาราธนาพระครูอินทสรานุยุต เจ้าอาวาสวัดสูงจอหอ จ.นครราชสีมา ทำพิธีสวดถอน เพื่อเป็นการถอนสิ่งอัปมงคลให้ยับย้ายหายไปจากเคหะสถานหรือสถานที่จะทำการปลูกเรือน

โดยการปรุงเรือนโคราชในลำดับต่อไปนั้น จะมีพิธีลงเสาเอกในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เวลา 09.01 น.
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1006196449429243.1073742197.516600855055474&type=1&l=f67829c07a

พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี 2559

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล วิสาขพุทธบารมี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1004627056252849.1073742195.516600855055474&type=1&l=e98deb50f4

การประชุมร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เรือนโคราช

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะทำงานจัดสร้างเรือนโคราชทุกฝ่าย อาทิ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และอาจารย์ดุลย์พิชัย โกมลวานิช (ผู้ปรุงเรือน) ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน แจ้งกำหนดการอย่างคร่าวๆ พร้อมกับการทำพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเรือนโดยเน้นพิธีตามแบบโคราช โดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการทำพิธีกรรมการสวดถอน ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และทำพิธีลงเสาเอกในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1005662396149315.1073742196.516600855055474&type=1&l=f66ecdd05b

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการสำนักฯ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

www.koratculture.com, Powered by Joomla!