วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002444339804454.1073742192.516600855055474&type=3

"วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙" ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

บวงสรวงขอคมา เตรียมการสร้างเรือนโคราช

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำพิธีบวงสรวง บอกกล่าว เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อเป็นการขอคมาและขอให้ช่วยอำนวยอวยชัยให้การสร้าง "เรือนโคราช" ในบริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เพื่อให้เป็นลานวิถีชีวิตคนโคราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล ปิยวิทย์เป็นผู้กระทำพิธี

ขอขอบคุณ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว และงานประชาสัมพันธ์ในการบันทึกภาพนิ่งและนำเสนอข่าวกิจกรรม

การอบรมการอนุรักษ์วัตถุพิพิธภัณฑ์ ประเภทเอกสารโบราณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการสงวนรักษาสารสนเทศท้องถิ่น กรณีศึกษา สมุดไทยขาว ไทยดำ และใบลาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีประกาศมรกดระกับจังหวัดบ้านโนนวัด

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด มรดกระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย อ.เรขา อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมด้วย ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยในที่ประชุม มีมติในการหาข้อสรุปทางด้านการกำหนดวันและเวลาของการจัดการงานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งโบราณคดีฯบ้านโนนวัด ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังกล่าว อย่างเป็นทางการ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!