Main Menu

Login Form

ยิ่งใหญ่อลังการ korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘ เทศกาลโคราชและศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑

                วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ที่ผ่านมาลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมาดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ๒๕๖๑ (korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีนางศศิฑอณร์สุวรรณมณีวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะนักแสดงชาวไทยและชาวต่างประเทศ พี่น้องประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

                   ซึ่งเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๔ โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ concept จากดินแดนฟอสซิลดึกดำบรรพ์ สู่มหานครแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปสู่สากลต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อผลักดันให้มีภารกิจดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุทยานธรณีโคราช  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑  ( korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘  )  ครั้งนี้โดยมีกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ๑. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากผู้แทนประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๑ ประเทศ และ ๔ ภาคของประเทศไทย . การแสดงของสถาบันการศึกษาเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะ พื้นที่อุทยานธรณีโคราชด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนนิสิตนักศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  และสถาบันการศึกษาเครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการ โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินโลกโดยมีผู้เข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

ขอเชิญร่วมงาน "กลางเดิ่นเรือนโคราช " ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน !!!!
" กลางเดิ่นเรือนโคราช "
ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น
พบกับ กิจกรรม
-- นั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช
-- ฟังดนตรีชมการแสดงกลางแจ้ง
-- การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรม
-- ตลาดวัฒนธรรม สินค้าแฮนด์เมด
-- นิทรรศแสดงผลงานนักศึกษา
-- นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
----------------------------
ติดต่อจองพื้นที่ขายของ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร...
044-009009 ต่อ 1010
*************************

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนองค์การบริหารนักศึกษา(ภาคปกติ),สภานักศึกษา(ภาคปกติ) และสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ เข้าร่วมส่งประกวดบายศรี ๓ ชั้น ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะที่ส่งบ่ายศรี ๓ ชั้น เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำบายศรี จำนวน ๑,๕๐๐ บาท 
ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อคุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ หรือ ๑๐๑๐

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสู่การเรียนรู้วิธีแห่งธรรมในโครงการ 

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2" 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

***************

รับสมัครจำนวน 40 ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์(ต้น)

โทร 1010

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน " ประจำปี ๒๕๖๐


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต......

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน "

ในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ในพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาัลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓ และ ๑๐๑๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค