ร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”

KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

โดยทุกท่านที่เข้าใช้บริการ

 อ่านหนังสือ
 ยืมหนังสือ
 ใช้บริการ Working Space

ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วทำการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ QR Code
กด Like / กด Share เพจเฟซบุ๊ก ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม – KACL https://www.facebook.com/KACLopac/
จะได้รับแก้วน้ำใบใหญ่ เป็นของที่ระลึกท่านละ ๑ ใบ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จัดโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏแห่งประเทศไทย

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ และขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทควาวารสารวิชาการ “ศิลปวัฒนธรรมอีสาน” สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความวารสารวิชาการ หรือ ศึกษารายละเอียดและการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010, 1013

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และการจัดทำวารสารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย 

และการจัดทำวารสารวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ ดำเนินการในการจัดพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ  การจัดทำ วารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสานและการประชุมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๙) ชั้น


สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่...
http://gg.gg/dgkfn

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช  ขอเชิญเข้าร่วม

 "การประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 5

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชราชกุมารี " 

 รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๑๖ ปี ๑๘ ปี ๒๕ ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป 

 สนใจสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช

 #เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ 

ถึง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1p4sWdUvMzkG6VpuelTo81bGfqqcBfSWb/view?usp=sharing

เกณฑ์การตัดสิน

https://drive.google.com/file/d/1HiegGhoxd9hZtbPTQC5tbJeaoYkIMZVN/view?usp=sharing

www.koratculture.com, Powered by Joomla!