Main Menu

Login Form

ขอเชิญร่วมงาน "กลางเดิ่นเรือนโคราช " ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน !!!!
" กลางเดิ่นเรือนโคราช "
ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น
พบกับ กิจกรรม
-- นั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช
-- ฟังดนตรีชมการแสดงกลางแจ้ง
-- การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรม
-- ตลาดวัฒนธรรม สินค้าแฮนด์เมด
-- นิทรรศแสดงผลงานนักศึกษา
-- นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
----------------------------
ติดต่อจองพื้นที่ขายของ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร...
044-009009 ต่อ 1010
*************************

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสู่การเรียนรู้วิธีแห่งธรรมในโครงการ 

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2" 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

***************

รับสมัครจำนวน 40 ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์(ต้น)

โทร 1010

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน " ประจำปี ๒๕๖๐


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต......

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธี " รำบวงสรวงพ่อขุน "

ในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐
ในพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาัลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓ และ ๑๐๑๐

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนองค์การบริหารนักศึกษา(ภาคปกติ),สภานักศึกษา(ภาคปกติ) และสโมสรนักศึกษา ทั้ง ๖ คณะ เข้าร่วมส่งประกวดบายศรี ๓ ชั้น ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยคณะที่ส่งบ่ายศรี ๓ ชั้น เข้าร่วมประกวด จะได้รับเงินสนับสนุนในการจัดทำบายศรี จำนวน ๑,๕๐๐ บาท 
ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ติดต่อคุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙-๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ หรือ ๑๐๑๐

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ.. คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการบริหาร

1) ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ในวาระที่ ๒).
2) อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) ดร.ณัฏฐินี ทองดี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม
4) อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
5) ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

(ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค