NRRU Green University KICK OFF

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.

NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม NRRU Green University "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" ภายใต้ชื่อกิจกรรม Kick Off รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
.
.
โครงการนี้เป็นการร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเริ่มจากการปลูกต้นไม้และจัดระเบียบพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการเชิญชวนให้บุคลากรทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่ 1 บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย จะใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา สืบเนื่องจากครั้งหนึ่ง พื้นที่แห่งนี้ เคยจัดเป็นสถานที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2507 ประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพุทธประวัติ คือต้นพิกุล ต้นไทรย้อย ต้นสาละอินเดีย
โซนที่ 2 บริเวณเรือนโคราช ถือเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจในการสะท้อนความเป็นตัวตนของคนโคราชแต่โบราณ ซึ่งประเภทต้นไม้ที่ใช้ปลูก จึงเป็นต้นไม้ท้องถิ่น หรือต้นไม้ประจำจังหวัด คือ ต้นส้มขี้ม้า ต้นบุญนาก ต้นอุโลก ต้นสาธร ต้นใบเงิน ใบทอง ใบนาค
โซนที่ 3 บริเวณรอบสระน้ำ จะปลูกต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เมื่อถึงฤดูกาลจะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งสวยงาม
และโซนที่ 4 บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัย อาทิ บริเวณศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยฯ โดยปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและสร้างความสวยงาม คือต้นตะโก ต้นกุ่ม ต้นพิกุล และต้นจิก
.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา "สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"


พ่อเมืองโคราช เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
"สมบัติอันล้ำค่า เพชรน้ำงามแห่งเมืองโคราช"

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ

งานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY “ปลูกต้นไม้...ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” รวมพลังนับหนึ่งสร้างพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เวทีอุทยานหินแร่ อาคาร 36 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้ถ้อยแถลง
โดยกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY จัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 36 ชั้น 1 ถือเป็นกิจกรรมนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อ กิจกรรม Kick off

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3

 

ติดตามภาพงานก่อสร้าง ซุ้มประตูพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และลานวัฒนธรรม ในระยะที่ 3 ได้ที่ 
.
http://www.koratmuseum.com/c…/cultural-exhibition-area2.html
.
ขอบอกว่าสีสันเริ่มมาแล้ว

www.koratculture.com, Powered by Joomla!