แบบบันทึกขนาดเสื้อ และ แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

1. แบบบันทึกขนาดเสื้อ   

 

2. แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

กรุณาส่งแบบบันทึกขนาดเสื้อ

 

ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙

 

 

 

 

อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้เข้ารับรางวัล มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาโปรดให้ ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๙ แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

Application form Korat ArtAndCulture International Festival 2017

You Can download Application form and Term of Condition by this Link

 

1.

https://drive.google.com/file/d/0B0Y2i_Oz_Ca7dTMzNElQSGlVMzg/view?usp=drivesdk

2.

https://drive.google.com/file/d/0B0Y2i_Oz_Ca7ZktRWWRhTkVKeEE/view?usp=drivesdk

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 เวลา 17.30 น. - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

 เวลา 18.00 น. - ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - จุดธูป-เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม

 - จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล

 - ประธานสงฆ์ให้ศีล

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง

 - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

 - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

 - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

 - พระสงฆ์อนุโมทนา

 - ประธานในพิธีกรวดน้ำ

 - ประธานในพิธี กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - กราบลาประธานสงฆ์

 - กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - เสร็จพิธี

 ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรค์คาลัย ในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการแต่งกายสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์

ขอแสดงความยินดี อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้รับรางวัล มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประกาศมอบรางวัลดีเด่น ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม แก่ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ โดยจะเข้ารับประทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!