Korat International Arts and Culture Festival 2017

Korat International Arts and Culture Festival 2017
23 – 26 January 2016 at Nakhon Ratchasima, Thailand

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต)
และวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560
*สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ร่วมสร้างมหาทานบารมีถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ทั้ง 89 รูป
***ติดต่อขอรับใบสมัครบวช และร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
****บริจาคทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-75647-7

สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

แบบบันทึกขนาดเสื้อ และ แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

1. แบบบันทึกขนาดเสื้อ   

 

2. แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

กรุณาส่งแบบบันทึกขนาดเสื้อ

 

ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙

 

 

 

 

ราชภัฏร่วมใจ อุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.9

อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้เข้ารับรางวัล มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาโปรดให้ ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๙ แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

www.koratculture.com, Powered by Joomla!