"เดี่ยวโปงลางยอดเยี่ยม" เวทีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน 59

มาชิกวงโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้ารางวัล "เดี่ยวโปงลางยอดเยี่ยม" ได้แก่ นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากเวทีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภท รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

ที่มาของวีดีโอ : https://www.youtube.com/watch?v=0AfrZ04Dk_E

 

 

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช"

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
.
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" โดย พระนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
.
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 044 - 009009 ต่อ 1013, 1010
.
หมายเหตุ : ในเวลา 11.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 40 รูป

อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
อาจารย์รัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถวายความรู้ในเรื่อง "เรือนโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุม งาน "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ 59"

 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง งานเกษียนอายุราชการ 

วันแห่งเกียรติยศ "สายใยที่ผูกพัน สู่วันเกษียนที่ภาคภูมิ"
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์

.. 
โดยงานเกษียนอายุราชการในปีนี้กำหนดึ่จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อาจารย์อ้อยทิพย์ เกตุเอม ถวายความรู้ในเรื่อง "ผ้าโคราช" แก่พระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อใช้ความรู้ในการจัดทำฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ เรื่อง "วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช" ซึ่งจะจัดแสดงในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

www.koratculture.com, Powered by Joomla!