Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

         ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรราชสีมาและคณะ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา

       โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบโล่ ผู้สร้างผลงานแก่หน่วยอนุรักษ์ทั่วประเทศทั้ง 18 หน่วย ในช่วงบ่ายของการประชุมมีการเสวนาในหัวข้อ " วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ " ซึ่งจัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”

KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

โดยทุกท่านที่เข้าใช้บริการ

 อ่านหนังสือ
 ยืมหนังสือ
 ใช้บริการ Working Space

ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วทำการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์ QR Code
กด Like / กด Share เพจเฟซบุ๊ก ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม – KACL https://www.facebook.com/KACLopac/
จะได้รับแก้วน้ำใบใหญ่ เป็นของที่ระลึกท่านละ ๑ ใบ

เพื่อร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” ณ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

จัดโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

255269

ไอพีเครื่องคุณ 3.93.75.30
Server Time: 2019-09-17 15:22:23

Login Form