Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561และคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่าพิมาย ครั้งที่ 3/2561


 

อาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่ 2/2561

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะอนุกรรมการและพัฒนาเมืองเก่านครราชสีมา ครั้งที่...

นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล เพชรแห่งสยาม ประจำปี 2561

 

 

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสมัครรำบวงสรวงพ่อขุนศักรินทร์ (ครั้งที่ ๖) ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

คุณสมบัติผู้สมัครรำบวงสรวง

๑. เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๒. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
๓. มีความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกซ้อมรำ

สมัครรำบวงสรวงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/FoXfDdXxMGfcGWN93

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๗๒๕-๙๔๑๔ หรือ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕-๖๔๒๕

*** รับสมัครจำนวนจำกัด ***

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ๕.๐๐ ระดับดีมาก!!!
  2. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑
  3. น้อง "เรไรรายวัน" เที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
  4. ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)
  5. ขอเชิญขาวราชภัฏโคราช ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯราชภัฏโคราช" #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

230130

ไอพีเครื่องคุณ 54.144.75.212
Server Time: 2019-06-24 23:36:28

Login Form