Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

ยิ่งใหญ่อลังการ korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘ เทศกาลโคราชและศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑

                วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ที่ผ่านมาลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมาดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ๒๕๖๑ (korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีนางศศิฑอณร์สุวรรณมณีวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา คณะนักแสดงชาวไทยและชาวต่างประเทศ พี่น้องประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนหลายแขนง เข้าร่วมงานจำนวนมาก

                   ซึ่งเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๔ โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ concept จากดินแดนฟอสซิลดึกดำบรรพ์ สู่มหานครแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปสู่สากลต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม และกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของชุมชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อผลักดันให้มีภารกิจดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานอุทยานธรณีโคราช  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑  ( korat International Art & Culture Festival ๒๐๑๘  )  ครั้งนี้โดยมีกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ๑. การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากผู้แทนประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๑ ประเทศ และ ๔ ภาคของประเทศไทย . การแสดงของสถาบันการศึกษาเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะ พื้นที่อุทยานธรณีโคราชด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น . การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ระหว่างนักเรียนนิสิตนักศึกษาของไทยกับต่างประเทศ  และสถาบันการศึกษาเครือข่ายการจัดแสดงนิทรรศการ โคราชมหานครแห่งบรรพชีวินโลกโดยมีผู้เข้าร่วมเทศกาลครั้งนี้ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  

ขอเชิญร่วมงาน "กลางเดิ่นเรือนโคราช " ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงาน !!!!
" กลางเดิ่นเรือนโคราช "
ตอน....ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น
พบกับ กิจกรรม
-- นั่งชิลกลางเดิ่นเรือนโคราช
-- ฟังดนตรีชมการแสดงกลางแจ้ง
-- การเสวนาทางศิลปวัฒนธรรม
-- ตลาดวัฒนธรรม สินค้าแฮนด์เมด
-- นิทรรศแสดงผลงานนักศึกษา
-- นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ลานเดิ่นเรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
----------------------------
ติดต่อจองพื้นที่ขายของ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร...
044-009009 ต่อ 1010
*************************

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสู่การเรียนรู้วิธีแห่งธรรมในโครงการ 

"ค่ายพัฒนาจิต เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน รุ่นที่2" 

ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

***************

รับสมัครจำนวน 40 ท่าน

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ

คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์(ต้น)

โทร 1010

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

175909

ไอพีเครื่องคุณ 54.159.44.54
Server Time: 2018-11-14 21:44:18

Login Form