Main Menu

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาส ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมต้อนรับองคมนตรี เนื่องในโอกาส...

การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

         ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย รองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครรราชสีมาและคณะ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา จ.สงขลา

       โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีพิธีมอบโล่ ผู้สร้างผลงานแก่หน่วยอนุรักษ์ทั่วประเทศทั้ง 18 หน่วย ในช่วงบ่ายของการประชุมมีการเสวนาในหัวข้อ " วิถีการทำงานเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและศิลปกรรมของชุมชนกับส่วนราชการ " ซึ่งจัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ค้นหา

Socialnetwork

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

230170

ไอพีเครื่องคุณ 54.144.75.212
Server Time: 2019-06-25 00:05:30

Login Form