Main Menu

Login Form

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครราชสีมา (ธรรมยุต)
และวัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560
*สมัครบวชไม่เสียค่าใช้จ่าย
**ร่วมสร้างมหาทานบารมีถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระสงฆ์ทั้ง 89 รูป
***ติดต่อขอรับใบสมัครบวช และร่วมทำบุญได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
****บริจาคทำบุญผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-75647-7

สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทร 044-009009 ต่อ 1013 หรือ 1010

ราชภัฏร่วมใจ อุปสมบทหมู่ถวายในหลวง ร.9

อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้เข้ารับรางวัล มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณาโปรดให้ ท่านผู้หญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” ประจำปี ๒๕๕๙ แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกประเภทต่างๆ ทั่วประเทศ โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

แบบบันทึกขนาดเสื้อ และ แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

1. แบบบันทึกขนาดเสื้อ   

 

2. แบบบันทึกแสดงความต้องการ สั่งซื้อเสื้อเพิ่มเติม

 

 

กรุณาส่งแบบบันทึกขนาดเสื้อ

 

ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๑ พ.ย. ๕๙

 

 

 

 

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 เวลา 17.30 น. - ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

 เวลา 18.00 น. - ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - จุดธูป-เทียน หน้าตู้พระอภิธรรม

 - จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - เจ้าหน้าที่ อาราธนาศีล

 - ประธานสงฆ์ให้ศีล

 - พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จบแล้ว

 - เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและลาดภูษาโยง

 - ประธานในพิธี ทอดผ้าบังสุกุล

 - พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล

 - ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

 - พระสงฆ์อนุโมทนา

 - ประธานในพิธีกรวดน้ำ

 - ประธานในพิธี กราบลาพระประธานหน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - กราบลาประธานสงฆ์

 - กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าโต๊ะหมู่บูชา

 - เสร็จพิธี

 ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรค์คาลัย ในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการแต่งกายสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

132458

ไอพีเครื่องคุณ 54.162.8.185
Server Time: 2018-03-20 00:25:59
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค