Main Menu

Login Form

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ NRRU Show & Share 2015

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการทั่วไป ในมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 NRRU Show & Share 2015 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดประมวลราษฏร์(ระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยได้รวบรวมยอดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยฯ ได้ยอดถวายทั้งสิ้น ๒๘,๙๖๐ บาท

ผู้อำนวยการฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมกับ นายสมพงษ์ วิริยะจารุ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และตัวแทนหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อพูดคุยถึงประเด็นทางการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดในมิติของมหาวิทยาลัย โดยได้รายงานผลการดำเนินงานของงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรม นานาชาติเสนอแนวทางการจัดงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ในปีนี้อีกด้วย

สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญบารมี  

สืบสานประเพณี

ทอดกฐินสามัคคี ๒๕๕๘

 

รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น


 วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย) ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

115842

ไอพีเครื่องคุณ 54.147.40.153
Server Time: 2017-12-18 09:09:14
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค