Main Menu

Login Form

เชิญชมนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

 

เรียนรู้รากเหง้า เข้าใจวัฒนธรรมอีสาน
ผ่านนิทรรศการ “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญชวนร่วมเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ร่วมเรียนรู้รากเหง้าเข้าใจวัฒนธรรมอีสาน ผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ “เกลือ” แร่ธาตุที่อยู่ใกล้ตัวจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและมีบทบาทสำคัญในภาคอีสานทุกยุคทุกสมัย นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สั่งสมสืบทอดจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน นอกจากยังนี้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากฐานทางวัฒนธรรมบนแผ่นดินเกิดของตนเอง

           มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง “เกลือ : ขุมทรัพย์จากใต้ดิน” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงานฟรี!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๔๔ – ๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๓, ๑๐๑๐ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratmuseum.com

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 2557

 

ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ 2557 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ณัฐิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

นอกจากนี้วงดนตรีโปงลาง "สายแนนลำตะคอง" ได้รับเกียรติให้ทำการแสดงในชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

ขอเชิญสาวงามผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ด้วยการเข้าร่วมประกวด MissNakhonratchasimaGames

 

จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญสาวงามผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"

ด้วยการเข้าร่วมประกวด Miss Sport Ambassadors

สนในดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ข้างล่าง หรือทางเว็บไซต์ www.nrru.ac.th

ใบรับสมัครและแบบฟอร์มการประกวด
กำหนดการ Miss Sport Ambassadors 2014

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงนานาชาติ

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พศจิกายน ๒๕๕๗ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015 ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้น ณ บริเวณเวทีและบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้

เรียงร้อยเรื่องราวสถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน

 

 

 

โครงการบริการทางวิชาการศิลปวัฒนธรรม 
เรียงร้อยเรื่องราว สถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นนครราชสีมา จัดโครงการอบรมทางวิชาการให้กับนักศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียงร้อยเรื่องราวสถาปัตยกรรมความเชื่อบรรพชนคนอีสาน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗โดยได้รีบเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สมชาติ  มณีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในการอบรม เพื่อให้เกิดการบูรนาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สู่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วย

 

 

 

 

ค้นหา

Socialnetwork

แบบประเมินคุณภาพการให้บริการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

132429

ไอพีเครื่องคุณ 54.162.8.185
Server Time: 2018-03-20 00:24:31
//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค