สำนักศิลป์ฯ ร่วมตัดสินขบวนแห่พระประจำวัดเกิด "บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มทร.อีสานบ้านเฮา"
.
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ และอาจารย์ชมชนก ธนาวีราภรณ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินขบวนแห่พระประจำวัดเกิด ในงาน "บุญเดือน ๕ มหาสงกรานต์ มทร.อีสานบ้านเฮา" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
.
งาน "บุญเดือน ๕ มหาสงกรานต์ มทร.อีสานบ้านเฮา" เป็นการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือการประกวดขบวนแห่พระประจำวัดเกิด ซึ่งแต่ละคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดขบวนแห่ด้วยความสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน
.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีไทย และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้
.
ขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน