"2 สำนัก" ร่วมตัดสิน "รำวงย้อนยุค" สืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์โคราช 2567
.
วันที่ 13 เมษายน 2567 นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณกอบแก้ว บุญกลาง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรำวงย้อนยุค เนื่องในงานมหาสงกรานต์โคราช ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
.
งานมหาสงกรานต์โคราช 2567 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย และที่ขาดไม่ได้คือการประกวดรำวงย้อนยุค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก มีทีมเข้าร่วมประกวดจากหน่วยงานและชุมชนต่างๆ ทั้งสิ้น 10 ทีม
.
บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความคึกคัก สนุกสนาน ผู้เข้าร่วมงานต่างร่วมร้อง ร่วมเต้นไปกับบทเพลงพื้นบ้านที่ไพเราะ จึงนับได้ว่าการประกวดรำวงย้อนยุคในครั้งนี้ เป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมนันทนาการอย่างการรำวง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอีกด้วย