มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม "การประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ประจำปี ๒๕๖๕

ประเภทการ รับสมัคร


๑.ประเภทอนุรักษ์

๑. รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี (อายุไม่เกิน ๑๖ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง
๒. รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) ชาย-หญิง

๒. ประเภทสร้างสรรค์ (โฟล์คซองเพลงโคราช)


- รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) สมาชิกแต่ละวงจำนวน ๒ – ๕ คน#เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ดาวโหลดใบสมัคร และระเบียบการสมัคร ได้ที่ www.koratculture.com


******* สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือผู้แทนได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ สมาคมเพลงโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๐ หรือ ๑๐๑๑
หรือ ผู้ประสานงาน นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖ – ๗๒๕๙๔๑๔
ในวันและเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.


#ขอเชิญเข้าร่วมการประกวด!!!!! #หมอเพลงโคราช #เพลงโคราช #หมอเพลงโคราช๒๕๖๕

*** หมายเหตุ***** ๑. ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังคำชี้แจงระเบียบแข่งขันและการอบรมในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕


รางวัลที่จะได้รับ


๑. การประกวดประเภทอนุรักษ์
ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ทุกรางวัล แยกประเภท ชายและหญิง โดยเงินรางวัล เป็นรางวัลรวมให้แบ่งครึ่ง สำหรับชายหญิงที่ได้รับรางวัลนั้นๆ

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปี       

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐บาท      

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๓๐๐ บาท๒. การประกวดประเภทสร้างสรรค์

รุ่น

ระดับ

รางวัล

รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ปี

รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมเงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๗,๐๐๐บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท

รางวัลชมเชย

เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐บาท

รางวัลพิเศษ ๒ รางวัล

ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

รางวัลละ๓,๐๐๐บาท

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการรับสมัคร
ระเบียบการสมัคร
**********************


ใบสมัคร ประเภทอนุรักษ์
**********************


ใบสมัคร ประเภทสร้างสรรค์
**********************


น้ำ ไฟ พร้อม หอบกระเป๋าเข้าสู่บ้าน "NRRU Hackathon"
เงินรางวัลกว่า 10,000.- บาท
มาลับสมองประลองไอเดีย กับโครงการ การสร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริงบนจักรวาลนฤมิต : NRRU to the Metaverse ที่จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักสร้างโมเดล 3D ใน NRRU Metaverse
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเจอกัน 27 - 28 มิถุนายน 2565

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช เข้ารับมอบ "ศิระปาว" จากชาวซิกข์ พร้อมร่วมพิธีอัญเชิญธง "นิชาน ซาฮิป" ขึ้นสู่ยอดเสา
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอบ "ศิระ ปาว" ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาซิกข์เพื่อมอบผ้าคล้องคอเกียรติยศแด่ผู้ประกอบคุณงามความดีจากชาวซิกข์ทั้งมวล และร่วมพิธีอัญเชิญธงนิชาน ซาฮิป ขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศาสนสถานคุรุทวารา วัดซิกข์โคราช
. "ธงนิชาน ซาฮิป" เป็นสัญลักษณ์ธงชัยประจำศาสนาซิกข์ที่มีความสำคัญมาก ธงชัยนี้จะมีลักษณะเป็นผืนผ้ารูปทรงสามเหลี่ยมสีเหลืองอมส้ม และมีสัญลักษณ์คันด้า (สัญลักษณ์ดาบไขว้ วงจักร และดาบสองคม) สีน้ำเงินอยู่ตรงกลาง
. สัญลักษณ์ นีชาน ซาฮิป เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพของชาวซิกข์ และแสดงถึงหนทางที่จะช่วยให้เราทุกคนให้พ้นจากทุกข์และภยันตรายทั้งปวง การที่ธงชัยนี้ปลิวไสวนั้นก็เป็นการสื่อความหมายว่า ศาสนาซิกข์ยินดีต้อนรับคนทุกคน ศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่จะคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัย และเป็นที่พำนักพักพิงสำหรับคนทุกคน เพราะศาสนาซิกข์เป็นศาสนาที่เน้นในความยุติธรรม ความเมตตากรุณา และความสงบสุขเป็นหลักการพื้นฐาน
. โดยในการนี้ ดร.ชุมพล ชะนะมา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชาวซิกข์เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ในลำดับถัดไป .
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณ ดร.วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ ท่านเป็นลูกหลานชาวซิกข์และได้เชิญชวนให้คณะทำงานได้เข้าศึกษา เรียนรู้หนึ่งในวิถีอันงดงามของชาวซิกข์

#เงี่ยงนางดำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นตามโครงการ “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการ
“เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปณบริเวณชั้น G โซนเครื่องบิน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
#เงี่ยงนางดำ #เงี่ยงนางดำการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา #nrru
https://fb.watch/duNRBw4Fwu/

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.สิริกร กรมโพธิ์ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย และคุณวารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย สำนักวิทยบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) เพื่อประชุมเกี่ยวกับร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Museum Pool Portable Device เพื่อรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น มิวเซียม พูล (Museum Pool) โดยเนื้อหาทั้งหมดเป็นเป็นหาของเรือนโคราช ภาษาไทย - อังกฤษ - จีน โดยมีบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ ที่ทาง NECTEC จะติดตั้งไว้บริการ ณ บริเวณเรือนโคราช ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในจุดอื่นๆต่อไป .
แอพพลิเคชั่น มิวเซียม พูล (Museum Pool) คือระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ แอปพลิเคชันเดียว สามารถเข้าได้ทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่าย และสามารถให้ข้อมูลด้วย ภาพ ข้อความ เสียง พร้อมทั้งวิดีโอ ของพิพิธภัณฑ์ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) เพื่อเป็นต้นแบบสนับสนุนการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NRRUKORATCULTURE&set=a.5053439831371531