สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญคณะครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

#สมัครเข้าร่วมโครงการ!!!...#ฟรี!!!!!!#ด่วน...#รับสมัครจำนวนจำกัด!!!

โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปี ๒๕๖๒

ตอน.......โคราชศึกษา “ประวัติศาสตร์โคราช กับข้อคิดเห็น เก่า - ใหม่”

 ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐.๒๑ (อาคาร ๑๐ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภายในงานจะประกอบด้วย ๒ กิจกรรม

๑.วันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมบรรยาย และเสวนา

๒.วันที่ ๑๖ ส.ค.๒๕๖๒ กิจกรรมทัศนศึกษาสูงเนิน-สีคิ้ว

#บทสรุปชื่อเมืองโคราช #บทสรุปอายุเมืองโคราช

#แหล่งเรียนรู้ที่น่าในใจ #นครราชสีมา๕๕๑ปี

#ประวัติศาสตร์นครราชสีมา #โบราณคดีนครราชสีมา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณสมฤทัย ปิยะรัตน์ (ติ๊ก)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๕๗๐๕๒๕๙

หรือ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑

คลิกสมัคร หรือสแกนกรอกใบสมัคร ได้ที่นี่
 

ดาวน์โหลด....กำหนดการได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1s1lABCMyVJJvSMHBAQienWryzWmpeWpS/view?usp=sharing

ดาวน์โหลด....หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการโคราชศึกษา2562

https://drive.google.com/file/d/1obn-pVAycSRfOPyB6NdQePjzcKIg9nYC/view?usp=sharing