ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการครั้งนี้ ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ได้ร่วมขบวน แห่ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ประจําปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมัยที่ 2 หลังจากนั้น วงโปงลางสายแนนลําตะคอง ได้ทำการแสดงในชุดการแสดงเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา