พิธีเปิดงาน Creative Tourism and Local Producct Fest 2019 : การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จัดโดย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ อุทยานธรณีโคราช และสมาคม CBT อีสานใต้ยั่งยืน เชิญชมงาน วันที่ 20 - 21 สิงหาคมนี้ ณ บริเวณชั้น 1 เซนทรัลโคราช

            จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ อุทยานธรณีโคราช และสมาคม CBT อีสานใต้ยั่งยืน จัดกิจกรรม “Creative Tourism and Local Product Fest 2019 : การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 1 โดยการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562


           ซึ่งพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism and Local Product Fest 2019 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนศักยภาพอุทยานธรณีโคราช สู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และโครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


           ภายในงานพบกับนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน และศิลปะเชิงสร้างสรรค์ “อุทยานธรณีโคราช” และกิจกรรมการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง การออกร้านจากชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในโคราชจีโอพาร์ค และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กว่า 30 ชุมชน การแข่งขัน Mobile Application ระดับมัธยมศึกษา การเสวนาเรื่อง การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ : Geo Tourism และ Creative Product : ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ชมการแสดงจากวงโปงลางสายแนน ลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 สมัย ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562

 ชมบรรยาการศเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2333337606715114&__tn__=-UC-R