“ขอบคุณน้ำใจที่ร่วมแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย โดยจะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

ท่านที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ สามารถนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มาบริจาคโดยตรงได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ ภายในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ นี้

โดยสำนักศิลปะฯ จะเดินทางนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕