วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายใน พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคราช ในบรรยากาศที่อบอุ่น