"พี่น้องสองราชภัฏร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย"

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชาวราชภัฏนครราชสีมา ทุกท่าน ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี (น้ำท่วมทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด)

ตั้งเต้นท์จุดรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดยทางสำนักฯ จะเดินทางนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปมอบให้แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อลงพื้นที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

🙏 ยามที่ราชภัฏโคราชเราน้ำท่วมเมื่อปี ๕๓ พี่น้องทางราชภัฏอุบลราชธานี มีน้ำใจมาช่วยเหลือเรา
#SaveUBON