หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ จังหวัดนครราชสีมา เดินทางเข้าร่วมการประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่ม 18 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น4 อาคารA สำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม6 กรุงเทพมหานคร