👍👍 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโปงลางสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบ ปี 2562 สาขา ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ( THAILAND MASTER YOUTH ) จากชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องเอมม์เบอร์ 2-3 อาคารชาแลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
#สายแนนลำตะคอง
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ศิลปวัฒนธรรม