วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2421030937945780&__tn__=-UC-R