สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยช่วงเช้า ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมเดินขบวนประกวดบายศรี ซึงผลการประกวดบายศรี ๓ ชั้นในพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ องค์การนักศึกษาภาคปกติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สภานักศึกษาภาคปกติ รางวัลชมเชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลขบวนแห่บายศรียอดเยี่ยมได้แก่ คณะครุศาสตร์ และต่อด้วยพิธีสงฆ์ เมื่อได้เวลาอันสมควร ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวรายงานต่อ ผศ.ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานในพิธี และต่อด้วยพิธีพราหมณ์ และการรำบวงสรวงของคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ้งในปีนี้มี คณาจารย์ และบุคลากร สนใจร่วมรำบวงสรวงเป็นจำนวน ๙๗ ท่าน

 
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/pg/NRRUKORATCULTURE/photos/?tab=album&album_id=2526453777403495&__tn__=-UC-R