สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
🌺หนึ่งในกิจกรรม... ทรงคุณค่ามหาสงกรานต์
🌼 ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร... ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร คณาจารย์ผู้ทรงคุณค่า ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
 
🌸 ประเพณี ความดีงาม จะอยู่กับเรา...ชาวราชภัฏโคราชสืบไป🌿🌼🍃