📕 ปีที่ ๓ อ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน” #วันนี้คุณอ่านหนังสือแล้วหรือยัง !!!
KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา)


🧑‍🏫📖 ด้วยการอ่านหนังสืออะไรก็ได้ ที่ท่านชอบ ที่ท่านอยากอ่าน ท่านละ ๑ เล่ม อ่านให้จบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ นี้ 🥛 ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในครั้งนี้ จะได้รับแก้วน้ำ KACL เป็นของที่ระลึก ท่านละ ๑ ใบ *ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดเพียง ๖๖ ชุดเท่านั้น*

📍📸 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกฏกติกา ได้ดังนี้
๑. ถ่ายรูปตัวท่านเอง หรือ รูปเซลฟี่ คู่กับหนังสือ เล่มที่ท่านตั้งใจจะอ่าน
๒. โพสรูปลงเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านเอง แล้วติด Hashtag (แฮชแท็ก)
#อ่านหนังสือถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
๓. ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะ *** ย้ำว่า !!! ต้องเปิดโพสเป็นสาธารณะ ถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้
๔. อ่านหนังสือที่ไหนก็ได้ ให้จบเล่ม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๕. รับของรางวัล ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ และร่วมกันส่งเสริมการรักการอ่าน ด้วยการอ่านหนังสือถวาย “เจ้าฟ้านักอ่าน”
ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) เจ้าหน้าที่ให้บริการ KACL ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๕๒๐๕-๖๔๒๕ จัดกิจกรรมโดย : กลุ่มงานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#KACL
#ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา