เชิญร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ประเพณีความเชื่อ เครื่องรางและของขลังคนพิมาย" โดย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณลุงสมหมาย แก้วเพร็ช ปราชญ์ท้องถิ่นเมืองพิมาย ในวันที่17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. . ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdV.../viewform ส่วนหนึ่งของโครงการการบรรยายทางวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 "ความเชื่อ ศรัทธา พระพิมพ์เมืองพิมายจากอดีตถึงปัจจุบัน" . จัดโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่แฟนเพจ : Phimai Nationalmuseum