“ตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙”
🔰 หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และทำบุญตักบาตรวันพุธออนไลน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔) ในรูปแบบออนไลน์ ๒ ช่องทาง ดังนี้

1️⃣ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 👉 ลิงก์เข้าสู่ระบบ : https://zoom.us/j/9563269165 👉 Meeting ID : 956 326 9165 👉 Passcode : 1234 2️⃣ แชร์ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
🔹กำหนดการ🔹
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Zoom เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม
เวลา ๐๘.๐๙ น. รับชมวิดีโอ “๗๐ ปี ที่คนไทยมีในหลวงรัชกาลที่ ๙” (๖ นาที)
เวลา ๐๘.๑๕ น. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล เจริญจิตภาวนา (๙ นาที)
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายสังฆทาน ตักบาตรวันพุธออนไลน์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
เวลา ๐๘.๓๕ น. กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย
🔹การแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom : ชุดสุภาพ เรียบร้อย 🔸ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom เปลี่ยนภาพพื้นหลังที่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมเพรียงกัน 🌟 ท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom จำนวน ๙๙ ท่านแรก จะได้รับเหรียญมงคล “ขวัญถุง“ 👉 ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom : https://forms.gle/ZUmXN9BFkE4USqdQ9 ☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม) หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๒๐๕ ๖๔๒๕