การสมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถศึกษารายละเอียด หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.nrru.ac.th/.../619a413c4b944079350fd22aed5cd755 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-5499-5930 (เลขานุการคณะกรรมการสรรหา) และ 08-2193-6469 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค)