วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ ๒Thailand Biennale, Korat ๒๐๒๑ ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย . #thailandbiennalekorat2021 Rekha Intharakamhaeng