ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
. จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
. หมายเหตุ : พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป
. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร 044-009009 ต่อ 1011 หรือ 044-253097