วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม ตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NRRUKORATCULTURE