วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผศ.เรขา อินทรกำแหง ผู้อำนวยการสำนักศิปละและวัฒนธรรม มอบหมาย ผศ.ดร. สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล นายชุตินันท์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆโดยมี นายนิคม เหาะสูงเนิน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุควันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณคูเมืองเก่าโคราช ลานอเนกประสงค์ TK ,Art ถนนพลแสน ข้างวัดพายัพ โดยในงานดังกล่าวมีการประกวดกระทง การประชันวงดนตรีรำวงโคราช การประกวดซุปเปอร์แดนซ์ ช้อปชิมอาหารไทยโบราณ ขนมไทยย้อนยุค ขนมกระทงไทย อาหารดีอีสานเฮา ร่วมกิจกรรมการละเล่นไทยโบราณ เข้าวัดทำบุญ ชมถ้ำหินย้อยวัดพายัพ ร่วมลอยกระทงคูเมืองเก่านั่งรถราง ชมเมืองเก่า เล่าโคราช แต่งกายสบายๆชุดพื้นเมือง ชุดย้อนยุค มางานวัด ฟังภาษาโคราช ร่วมกิจกรรมย้อนยุครักษาวัฒนธรรมเมืองย่าโม “ และจะมีการประชุมติดตามงานอีกครั้งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ Cr. คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์