พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
กำหนดการ


ร่วมสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ❤️
แดนดินท้องถิ่นตะโกราย !!🎉🎉
#พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างบารมีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
ใน ..."พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ "
ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
🔸เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป🔸
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
#ขุนศักรินทร์ #ตะโกราย
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
#ราชภัฏโคราช

แบบตอบรับ เข้าร่วมงาน
หรือตามลิงค์ https://forms.gle/K7JpwcnXoYNTm9vp6

https://forms.gle/K7JpwcnXoYNTm9vp6

#สมัครเข้าร่วมรำบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์


สมัครตามลิงค์ด้านล่าง

หรือตามลิงค์ https://forms.gle/xgXS6hweLReZa5t68

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๐๑๑
หรือสายตรง คุณสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ (ต้น) ๐๘๖-๗๒๕๙๔๑๔